Servis inzulínové pumpy
Dana Diabecare R

Předáním startovního setu s inzulínovou pumpou a příslušenstvím naše práce nekončí. Automaticky se stáváte významnou součástí našeho zájmu a péče. Můžete počítat s pravidelnými konzultacemi, edukací a možnostmi rozšiřovat si znalosti o inzulínové pumpě v takovém rozsahu, který bude vyhovovat Vašim potřebám a přáním.

V případě poruchy Vás bezprostředně navštíví servisní pracovník, který Vaši pumpu zprovozní nebo bezplatně nahradí za funkční pumpu do doby, než bude Vaše zařízení opět v pořádku.

Kontakt

Ing. Petr Vrchota
key account manager
tel.: 606 023 624
e-mail: