Vlastnosti inzulínové pumpy DANA Diabecare R

Snadno ovladatelná

Nová generace inzulinové pumpy DANA Diabecare R přináší intuitivní systém ovládání, srozumitelný všem skupinám pacientů bez ohledu na věk nebo technické znalosti. Záleží jen na Vás nebo na doporučení Vašeho lékaře, zda budete využívat základní nebo pokročilé funkce, kterými inzulínová pumpa disponuje. Bezpečnostní funkce jsou zachovány v každém režimu. DANA Diabecare R dokáže komunikovat ve 23 jazycích včetně češtiny. Dálkový ovladač s vestavěným glukometrem přináší nový rozměr komunikace s inzulínovou pumpou, diskrétnost a komfortní ovládání na veřejnosti i v domácím prostředí.

Nejpřesnější

Zejména u dětských, na inzulín velmi citlivých pacientů, je mnohdy nutné nastavit co nejpřesnější a nejjemnější dávkování bazálního inzulínu. DANA Diabecare R nemá díky možnosti nastavení přírůstku bazálního dávkování po 0,01 j/hod. na současném trhu konkurenci. Nikdo jiný se nedokáže přizpůsobit potřebám pacienta s takovou přesností. Inzulínová pumpa DANA Diabecare R zároveň nabízí 4 odlišné profi ly bazálního nastavení, které je možné využít v rozdílných režimech zátěže organismu. Každý z profi lů je rozdělen na 24 částí po hodinách tak, aby nastavení co nejlépe vyhovělo požadavkům pacienta.

Nejlehčí a nejmenší

Usnadnění života pacientům, léčících se pomocí inzulinové pumpy, je naším posláním. Vývojový tým nepřetržitě sleduje reakce a doporučení pacientů, kteří naší pumpě dali důvěru. Také s jejich pomocí byla vyvinuta nejlehčí a nejmenší inzulínová pumpa s rezervoárem na 300 j inzulínu, vážící pouze 65 g.

Chytrá

Inzulínová pumpa DANA Diabecare R se maximálně přizpůsobí Vašim požadavkům nebo zvyklostem. Respektujeme, že každý pacient má individuální potřeby. Běžný, rozložený, kombinovaný bolus nebo bolusy vztažené přímo k jednotlivým jídlům – nastavení a využití mnoha možností záleží jen na Vás nebo na doporučení ošetřujícího lékaře. Jednotlivé funkce můžete upravit přesně tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vaší osobnosti a životnímu stylu. Pumpu můžete ovládat bezdrátově za pomoci dálkového ovladače s vestavěným glukometrem nebo přímo tlačítky na zařízení. Obdobně se můžete rozhodnout, budete-li využívat bolusový kalkulátor pro stanovení dávky inzulínu ke kompenzaci pokrmu nebo glykémie. Aby nedošlo k podání vyšší než potřebné dávky, pamatuje si pumpa dříve podané bolusy a dokáže stanovit množství aktivního inzulínu z předchozích dávek. V případě potřeby budete zvukovým nebo vibračním signálem upozorněni na potřebu podání inzulínu nebo na čas, kdy je vhodné zkontrolovat glykémii.

Jedinečná

Mobilní telefon se stal běžnou a neodmyslitelnou součástí moderní doby. Softwarové aplikace chytrých telefonů, pracujících na platformách Windows Mobile nebo Android, poskytují uživatelům volnost, pohodlí a svobodu. Pacienti s diabetem nejsou jiní. Ve svém telefonu mohou navíc využít program, sloužící k bezdrátovému ovládání inzulínové pumpy pomocí zabezpečené technologie Bluetooth.

Diskrétní

V životě je řada událostí, kdy není nutné o sobě vypovídat vše. Dálkové ovládání inzulínové pumpy DANA Diabecare R s integrovaným glukometrem je v takových chvílích zdatným pomocníkem. Díky zabezpečenému a spolehlivému připojení technologií Bluetooth máte jistotu, že Vaše pumpa pracuje správně a reaguje na veškeré pokyny. Dálkové ovládání umožňuje řídit a nastavovat základní i pokročilé funkce inzulínové pumpy, potřebné k zajištění Vaší optimální pohody při návštěvě koncertu, restaurace nebo jiných veřejných míst. Své využití nalezne dálkový ovladač i v domácím prostředí. Již není nutné řešit dilema, jak co nejšetrněji podat dávku inzulínu spícímu dítěti. Stačí stisknout tlačítko.

Bezpečná

I když je řada funkcí inzulínové pumpy pro uživatele-pacienta dostupná, jsou některá nastavení z důvodu zachování bezpečnosti a optimálního nastavení k dispozici pouze pro ošetřující a profesionální personál. Pouze lékař nejlépe rozhodne o správné formě bolusových dávek inzulínu, způsobu upomínání na kontrolu glykémie, o dočasném zablokování pumpy proti předávkování inzulínem, ideálním nastavení hladiny krevního cukru, aktivním inzulínu z předchozího podaného bolusu, maximálních hodnotách jednotlivých i úhrnných dávek inzulínu a o dalším specifi ckém nastavení. Pacient sám může v případě potřeby uzamknout klávesnici pumpy a znemožnit náhodné spuštění některé z funkcí. Celou řadu údajů sleduje DANA Diabecare R samostatně v pravidelných intervalech. Od varovných upozornění na slabou baterii, docházející zásobu inzulínu nebo vynechaný bolus až po automatický monitoring správné činnosti celého zařízení. Citlivost pumpy, upozorňující na zvýšený odpor v infuzním setu (okluzi), je možné nastavit ve třech stupních a předejít již v zárodku případnému snížení nebo přerušení dodávek inzulínu. Vše s jediným cílem – zajistit maximální možnou bezpečnost pro pacienta.

Nadčasová

Inzulínová pumpa DANA Diabecare R, dálkové ovládání s vestavěným glukometrem a další komponenty tvoří ucelený a vyspělý systém sledování průběhu léčby. Program DANA MANAGER pro PC umožňuje díky zabezpečenému připojení Bluetooth nahrání dat z inzulínové pumpy do počítače a jejich pohodlnou analýzu. Data uspořádaná přehlednou formou v tabulkách nebo grafech poskytují ucelený přehled o průběhu a trendech kompenzace diabetu. Údaje mohou být sdíleny pomocí zabezpečeného webového rozhraní, lékař má možnost kontrolovat a optimalizovat Vaši léčbu i mimo pravidelné osobní návštěvy v ordinaci. V případě potřeby je možné na dálku přenastavit data v inzulínové pumpě. Pojem telemedicína se v systému DANA Diabecare R stává realitou.

Kvalitní

Více než 30 letá historie vývoje, výroby a zkušeností spojená s využitím nejmodernějších technologií jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti inzulínové pumpy DANA Diabecare R. V otázce kvality neděláme kompromisy, a proto používáme technické komponenty renomovaných výrobců, např. osvědčený motor Swiss Micro.

S fungujícím zázemím a servisem

Předáním startovního setu s inzulínovou pumpou a příslušenstvím naše práce nekončí. Automaticky se stáváte významnou součástí našeho zájmu a péče. Můžete počítat s pravidelnými konzultacemi, edukací a možnostmi rozšiřovat si znalosti o inzulínové pumpě v takovém rozsahu, který bude vyhovovat Vašim potřebám a přáním.

V případě poruchy Vás bezprostředně navštíví servisní pracovník, který Vaši pumpu zprovozní nebo bezplatně nahradí za funkční pumpu do doby, než bude Vaše zařízení opět v pořádku.